Hambaravihüvitis

Alates 1. juulist 2017 on õigus hambaravihüvitisele kõigil ravikindlustust omavatel inimestel.

*1. Millal muutub hambaravi hüvitise kord?*

Uus mitterahaline hüvitis rakendub 1. juulist 2017. Enne juulikuud kehtib varasem hüvitiste maksmise kord, ning hüvitise saamiseks tuleb endiselt esitada avaldus.

*2. Mis muutub seoses uue hambaravihüvitise korraga ?*

Kõigile kindlustatud täiskasvanutele alates 19-eluaastast kehtib juulikuust alates mitterahaline hüvitis. Neile, kes juba varem said hambaravihüvitist (vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle, 63-aastased, rasedad, alla 1-aastase lapse emad, suurenenud hambaravivajadusega isikud), muutub hüvitise summa ning nende hüvitis muutub samuti mitterahaliseks.

*3. Mida tähendab mitterahaline hüvitis?*

See tähendab, et patsient ei pea enam hambaraviteenuse hüvitist ise taotlema ja dokumente haigekassale esitama. Uue süsteemi järgi toimub kogu arveldus hambaraviteenuse osutaja ehk hambaarsti ja haigekassa vahel. See tähendab, et juhul kui hambaarsti poolt osutatud teenusele kehtib mitterahaline hüvitis, arvestatakse haigekassa hüvitatud summa arvelt maha kohe maksmise hetkel. Tagantjärgi ei pea inimene haigekassale tagantjärele ühtegi kviitungit ega dokumenti esitama.

*4. Kui suur on uus mitterahaline hüvitis?*

Ravikindlustatud täiskasvanud saavad ühe aasta jooksul kuni 30 eurot hüvitist haigekassa poolt.  Need, kes juba praegu hüvitist saavad (vanadus-ja töövõimetuspensionärid, üle, 63-aastased, rasedad, alla 1-aastase lapse emad, suurenenud hambaravivajadusega isikud), saavad alates juulist 2017 aasta jooksul kuni 85 euro väärtuses hüvitist.

*5. Mida tähendab „suurenenud hambaravivajadusega isik“ ?*

Suurenenud hambaravi vajadusega inimeste hambaravi teenused hüvitatakse aastas kuni 85 euro väärtuses. Suurenenud hambaravivajaduse määrab arst. Selle vajaduse võivad olla põhjustanud teatud haigused või raviprotseduurid. Näiteks osade kasvajate kirurgiline ja kiiritusravi, näo koljuluude traumade ravi, elundite siirdamine, pea-kaela põletike haiglaravi.