Misso vallas pakutavad teenused

  • sotsiaalnõustamine;
  • sotsiaaltransporditeenus;
  • koduteenus;
  • eluasemeteenus.

Misso Sotsiaalkeskuses pakutavad teenused:

  • eluasemeteenus;
  • koduteenus;
  • lisateenustena dušši all pesemine ja pesu pesemine.

Teenuste osutamise täpsemad tingimused on reguleeritud vastavate õigusaktidega, mis on leitavad  leitavad õigusaktide lehelt ja dokumentide kaustast.