Kevad toob pensionitõusu

Aprillikuu viies päev on juba tosin aastat meie eakatele olnud oodatud kuupäev – just nii kaua on Eestis indekseeritud pensione, mis tähendab, et pensionile on tasahaaval, aga siiski igal aastal lisa tulnud.

Sellel aastal kasvavad pensionid rohkem kui varasematel aastatel, keskmiselt 5,8%. Keskeltläbi teeb see 240 eurot aastas ehk 20 eurot kuus.
20 eurot tuleb arvele keskmiselt, aga arusaadavalt tahab igaüks ikka ise oma silmaga veenduda, kui palju tema pensionile lisaks tuli – oma silm on kuningas. Arusaadavalt on selle nädala lõpus huvi väga suur teada saada, palju kontole raha laekus. Pensioniraha tuleb nii nagu tavaliselt, kellele panka, kellele tuuakse koju. Pensioni saajaid on Eestis palju ja kokku moodustavad pensionid terve riigi peale väga suure summa, ka on kontod on eri pankades. Pension tuleb pensionipäeva jooksul, täpselt nii nagu töölkäijate palk palgapäeva jooksul - kui hommikul kell 9 veel pole, siis pärastlõunal on kindlasti kenasti olemas.
Sageli on olnud kosta murelikku arvamust, et pension tõuseb küll, aga see tõus tuleb tulumaksuna riigile tagasi maksta ning see „sööb“ lisaraha kohe ära. Sellele murele oleme leidnud lahenduse. Juba selle aasta algusest tõusis tulumaksuvaba tulu suurus pensionärile 4248 euroni aastas ehk 354 euroni kuus. Uut valitsust moodustades leppisime selles kohe kokku, et keskmine vanaduspension peab jääma tulumaksuvabaks ka järgmistel aastatel.
Sotsiaalvaldkonnas võiks alati olla palju rohkem raha, et toetused lastele, eakatele ja teistele abivajajatele oleksid suuremad. Eesti peab saama riigiks, kus kõigil oleks hea ja turvaline elada. Lastega perede toimetulek on koalitsioonileppes ja kogu ühiskonnas üks kesksemaid teemasid. Pean väga oluliseks, et uuest aastast tõusevad toetused kõigi perede esimestele ja teistele lastele. Kõigi kolmandate ja enamate laste toetused tõusid juba eelmisel aastal ja uuest aastast tõusevad need 100 euroni. Lisaks saavad enim abi vajavad pered lisatoetust nii vajaduspõhise peretoetuse kui ka toimetulekutoetuse arvestamisel, kus last võetakse nüüdsest arvesse koefitsiendiga 1,0 varasema 0,8 asemel.


Tegusad eakad on Eesti rikkus
Eesti eakad, nii Tallinnas kui Viljandis, nii Saares kui Setus on väga toimekad ning ettevõtlikud, olgu siis kohalikus elus kaasa lüües või lausa tööl edasi käies. Eakate tööl käimise jätkamist ja selle toetamist arutasime ka uue valitsuse koalitsioonileppe koostamisel. Tihtipeale kurdavad eakad, et tahaks küll edasi ka tööl käia, aga oskused ja teadmised vajaksid värskendamist. Nüüd tahamegi senisest paremini olla toeks vanemaealistele, kes tahavad tööl edasi käia. Hiljutisest suurest tööpuudusest on saamas töökäte puudus. Vanemaealised töötajad on kogenud ja rahulikumad ning rikastavad kollektiivi oma teadmistega, kinnitavad ka tööandjad. Seda tarkust ja kogemust läheb Eestil väga vaja. 
Kätte on jõudnud kaunis kevadeaeg. Soovin kõigile tegusaid kevadisi toimetusi ning ennekõike aega koos pere ja lähedastega tunda rõõmu looduse tärkamisest.

Helmen Kütt, sotsiaalminister