Sotsiaalkindlustusamet hakkab väljastama puudega isiku kaarti

Alates septembrikuust hakkab Sotsiaalkindlustusamet väljastama puudega isiku kaarti pensionitunnistust mitteomavatele puuetega inimestele. Kaardiga on oluliselt lihtsam tõendada õigust puuetega inimestele ettenähtud soodustustele, sh sõidusoodustustele. Soovi korral väljastatakse puudega isiku kaart üksnes neile puuetega inimestele, kes ei oma pensionitunnistust.

Kaarti vajavad eeskätt koolilapsed, kellel on vaja tõendada puude raskusastet enamjaolt ühistranspordi sõidusoodustuse saamiseks.

Puudega isiku kaardi saamiseks tuleb esitada asjakohane taotlus, mis on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehe aadressilt http://www.ensib.ee/ekspertiisi-blanketid/. Taotluse võib saata posti teel (sh e-postiga) piirkondliku pensioniameti büroo klienditeenindusele või täita see
klienditeeninduses kohal käies. Taotluse esitab kaardi saaja või tema seaduslik esindaja.

Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga ning selle kehtivusaeg kattub puude
raskusastme ja lisakulude tuvastamise ekspertiisiotsuses märgitud tähtajaga.
Korduvekspertiisi korral väljastatakse uus kaart, selle saamiseks uut taotlust esitama
ei pea.