Terviseprofiili küsitlus

HEA MISSO VALLA ELANIK!
Misso Vallavalitsus on algatanud terviseprofiili uuendamise vallas. Terviseprofiil on oma iseloomult arengukava laadne dokument. Probleemide ja tegevuste rõhuasetus on suunatud just tervisekäitumise ja tervisliku elukeskkonna kujundamisele. Selleks, et kaasata terviseprofiili koostamisse ka Misso valla elanikkonda, oleme koostanud küsitluslehe, mille täitmisega saate anda oma panuse Misso valla terviseprofiili tegevuskava koostamisse.
KÜSITLUSLEHT ON MÕELDUD TÄITMISEKS MISSO VALLA ELANIKELE. KÜSITLUS ON ANONÜÜMNE!

Küsitlust on võimalik täita elektrooniliselt aadressil: https://goo.gl/forms/xqHUMTf0FVXhrEmD3

Paberkandjal on küsitluslehed kättesaadavad Misso vallamajas, Misso Raamatukogus ja Luhamaa laenutuspunktis. Palun vasta küsimustikule hiljemalt 06.12.2016.