Projektid

Misso vallakeskuse rekonstrueerimine

Euroopa naabrus– ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 raames rekonstrueeriti Misso valla multifunktsionaalne teenusekeskus.