Maaeluministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Setomaa Valdade Liit kuulutavad avatuks Noored Setomaale toetusskeemi taotlusvooru

Noored Setomaale toetusskeemi 2017. aasta taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 6. november 2017.

Toetusskeemi aluseks on maaeluministri käskkiri 92, 09.08.2017 Noored Setomaale toetusskeemi tingimused ja kord 2017. aastal (edaspidi: kord).

Toetusskeemist saavad vastavalt korrale toetust taotleda endale kuuluva eluruumi elamistingimuste parandamiseks 21-40 aasta vanused isikud, kelle registreeritud elukoht on Meremäe, Mikitamäe, Misso või Värska vallas. Taotlejale, toetuse saajale, eluruumile, ehitustöödele ja ehitajale esitatavad nõuded on korra punktis 5 ning toetatavad tegevused korra punktis 6.

Toetusteks on kavandatud kokku 80 000 eurot, igas toetusskeemis osalevas vallas 20 000 eurot. Toetusest poole (10 000 eurot) panustab riik Setomaa arengu programmi vahenditest ning poole (10 000 eurot) kohalik omavalitsus.

Projektiga tehtavate tööde maksumusest vähemalt 33,33 % peab taotleja ise panustama.

Vormikohane allkirjastatud taotlus koos korra punktis 10.4 loetletud lisadega tuleb esitada hiljemalt 6. novembril 2017. Taotlusorm ja teised taotlemiseks vajaminevad dokumendid on avaldatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee/teenus/noored-setomaale/

Meremäe vallas
• Maksimaalne toetus ühele projektile on 3000 eurot
• Taotlusega seotud info ja nõustamine Ülle Herr, عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., 785 6635
• Taotlused esitada e-postiga عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. või postiga Meremäe vallamaja, 65302 Meremäe küla, Võru maakond

Mikitamäe vallas
• Maksimaalne toetus ühele projektile on 4000 eurot
• Taotlusega seotud info ja nõustamine Maivi Laar, عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., 506 3301
• Taotlused esitada e-postiga عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. või postiga Mikitamäe vallavalitsus, 64301 Mikitamäe, Põlva maakond

Misso vallas
• Maksimaalne toetus ühele projektile on 5000 eurot
• Taotlusega seotud info ja nõustamine Indrek Ülper, عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., 514 5313
• Taotlused esitada e-postiga عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. või postiga Tsiistre tee 3, 65001 Misso alevik, Võru maakond

Värska vallas
• Maksimaalne toetus ühele projektile on 6670 eurot.
• Taotlusega seotud info ja nõustamine Lauri Saar, عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., 796 4746
• Taotlused esitada e-postiga عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. või postiga aadressil Pikk 12, 64001 Värska, Põlva maakond

Noored Setomaale toetusskeemi Misso taotluste hindamise 5-liikmelisse komisjoni kuuluvad: Indrek Ülper, Maret Einla, Kaire Trumm, Arvi Umbleja, Tiit Ojaots

17. oktoobril toimus toetusskeemi Noored Setomaale infopäev Värskas. Infopäeva materjalid on veebis http://www.setomaa.ee/infopaeva-materjalid