Noored Setomaale toetusskeemist 2017. a toetuse saajad

  Taotleja nimi           Projekti tegevused            Toetuse summa   Omafinantseering    


1. Maiden Paljak  Pesemisruumi väljaehitamine     3163,65           1581,65                         


2.Janar Talisainen    Katuse vahetus                         4984                2492                           


3.Tauri Mihklisaar    Katuse vahetus                      3687,60             1843,80                        


4.Imre Paas     Õhk-vesi soojuspumba paigaldus     4484                   5500                        


5. Keit Kukk    Vundamendi ja seinte soojustamine,

radiaatorite paigaldus                                             4318,75               2863,16