Noored Setomaale toetusskeemist 2016 toetuse saajad

Noored Setomaale toetusskeemi esitati toetuse saamiseks kümme taotlust. Taotleti kokku 42,779 eurot, eelarves on toetusteks planeeritud 20 000€.  Esitatud taotlusi hindas Noored Setomaale toetusskeemi taotluste hindamiseks moodustatud komisjon vastavalt Noored Setomaale toetusskeemi taotluste hindamise juhendile. Selgus, et üks taotlus ei vastanud nõuetele ja ei kuulunud hindamisele.  Hindamisele eelnes ka paikvaatlus 23.02.2016.

Misso Vallavalitsuse 01.03.2016. a korraldusega nr 2.1-3/39  “Noored Setomaale toetusskeemi taotluste rahastamine” otsustati toetust eraldada neljale taotlejale ning lisaks ühele taotlejale väiksemas mahus.

Noored Setomaale toetusskeemi tingimustele ei vastanud üks taotleja, vahendite piiratuse tõttu ei rahuldatud  nelja taotlust.

Taotleja Projekti   tegevused Toetuse summa Oma-finantseering Projekti   kogu-maksumus Projekti   elluviimise lõppkuupäev
Merilin Sibul Pliidi, soojamüüri, leso ja korstna ehitus, akende vahetus 2738 1369,25 4107,74 15.09.2017
Alo Mõrd Maja välisseina soojustamine 3203,37 1601,68 4805,05 15.09.2017
Keit Kukk Maja fassaadi ja vundamendi soojustamine, uued aknad ja   välisuksed 5000 3183,78 8183,78 15.09.2017
Joel Põhja Küttekehade ja korstnajala paigaldamine 5000 3592 8592,00 15.09.2017

Ragnar Kauts

(rahastati väiksemas mahus)

Vundamendi, seinte soojustamine, katuse vahetus 4058,63

4746,20

(uus summa on 2171,20 eurot - eelarvet muudetud Misso Vallavalitsuse 11.04.16 korraldusega nr 59)

8804,83

(uus summa 6229,83 eurot)

15.09.2017