Hajaasutuse programm

Hajaasustuse programmi 2017 Võru maakonna taotlusvoor on avatud perioodil 10. aprill kuni 12. juuni 2017.

Taotluste vastuvõtt toimub kõikides Võrumaa valdades. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 12. juunil 2017 k.a .

Loe edasi...

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvoor on avatud

Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes elavad pered saavad taotleda koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse programmist.

Taotluste esitamise tähtaeg on 23. mai 2016. a.

Loe edasi...

Hajaasustuse programm toetab elutingimuste parandamist maal

Rahandusministeeriumi pressiteade

18.03.2016

*Hajaasustusega maapiirkondade majapidamistes elavad pered saavad taotleda koduse taristu väljaehitamiseks toetust rahandusministeeriumi hajaasustuse programmist. Käesoleval aastal toetab riik hajaasustuses elavaid majapidamisi enam kui 1,2 miljoni euroga.*

Loe edasi...

Hajaasustuse programm 2015. a

Taotlusvoor on avatud perioodil 16. märtsist kuni 18. maini 2015 Rõuge, Haanja, Urvaste, Antsla, Mõniste, Varstu, Vastseliina, Meremäe, Misso, Sõmerpalu, Lasva ja Võru vallas.

Loe edasi...