Võrumaa II Koostöögrupi tegevustest Missos

Misso valla noortearv on küll paar numbrit väiksem kui 100, kuid selle eest on meile iga noor tähtis. Seega püüame pakkuda igale noorele meelepärast huviharidust.

Misso valla huvihariduse mitmekesistamist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutus riskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

Misso vald tasus programmi raames noorte huviringide osalustasusid. Nii said noored käia Vastseliina muusikakoolis, Võrus kunstikoolis ja jalgpallitrennis.

Samuti hakkas toimima Missos tehnikaspordiring, mis on kohalike poiste seas väga populaarne. Soetatud sai sõiduvahend, mida poisid üheskoos juhendajaga remondivad ning rajal sõitmist harjutavad. Ringe viiakse läbi valla garaažiruumides ja kuna süües kasvab isu siis on poisid jätkavad ka edaspidi ringis tegutsemisega ning kätt sõidu harjutamisel.

Koos teiste koostöögrupi valdadega osalesid Misso noored Arvamusliidrite arenguprogrammis, kus toimusid seminarid, mille käigus omandasid teadmisi projekti kirjutamisest, juhtimisest ja aruandlusest. Noortel valmis projekt, millekäigus tehti noorteklubis nende endi eestvedamisel kokandusringe ja filmiõhtuid.  Edaspidi võtab Misso vallast Arvamusliidrite arenguprogrammist osa juba uued noored, kel peas uued lennukad ideed, mida kodukohas ellu viia.

Misso 18+ noored tulid aga kokku ja panid plaanid paika, kuidas piirkonna elu veelgi põnevamaks muuta ning korraldasid põnevaid üritusi. Märtsis toimuski esimene üritus Misso vastla- ja motopäev, kus tehti nii võistkondadele võistlusi kui ka individuaalmänge ning nauditi üheskoos õhtut.

Mais võtsid noored ette ja lammutasid ära vana Piksteperä laululava ning ehitasid sinna kohe ka uus asemele. Uue lava ehitamiseks läbisid noored projektikoolituse ning kirjutasid rahatuse saamiseks projekti Arvamusliidrite programmi. Laululava sisseõnnistamiseks peeti seal maha ka kohe jaanipäeval üks korralik vanaaja jaanituli, mida vedasid eest kohalikud noored.

Noortel on ka edaspidiseks plaane ja hakkamist, et elavdada kohalikku kultuuri ja tuua noori oma kodukohta tagasi aktiivselt aega veetma.