MTÜ Misso Avatud Noorteklubi

MTÜ Misso Avatud Noorteklubi eesmärgiks on oma tegevuse kaudu kaasa aidata Misso valla arengule ning siinsete kultuuri-, haridus-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonna edendamisele. Ühing näeb põhieesmärkidena piirkonnas laste ja noorte (7-26 aastaste) harrastustegevuse ja kultuurielu elavdamist ning mitmekesistamist, uute info- ja tegutsemisvõimaluste tutvustamist ja levitamist, noorte aktiivsuse tõstmist ning nende mitmekesise arengu soodustamist.

MTÜ on avanud Missos noorteklubi, koos mängude ja sisustusega, kus kohalikud noored saavad vabal ajal käia, samuti oleme korraldanud erinevaid üritusi ja huviringe noortele. Noorteklubi teeb tihedalt koostööd kohaliku vallavalitsuse ja kooliga.

MTÜ Misso Avatud Noorteklubi kasutab avatud noorsootöö meetodit. Lähtuvalt avatud noorsootöö põhimõtete eesmärgist on meie tegevused:

  • hariduslikud, mis võimaldavad noorel omandada oskusi ja teadmisi;
  • sobilikud kõigile noortele olenemata nende hariduslikust,  majanduslikust või sotsiaalsest taustast;
  • läbi usaldusliku suhte noorsootöötaja ja noore vahel osalemist soodustavad ning julgustavad, et noor sooviks osaleda teda puudutavates otsustusprotsessides;
  • toetavad, et noor mõistaks teemasid, mis mõjutavad teda ja ühtlasi kogu ühiskonda, ning räägiks nende puhul kaasa.