Sotsiaalkomisjon

Komisjoni pädevusse kuulub kultuuri-, sotsiaal- ja haridusküsimuste arutamine.

Esimees  Innar Käis
Aseesimees   Tiit Niilo
Liikmed  Endel Teder
   Evi Luts
   Raul Auksmann
   Edda-Karin Luht
   Tiit Ojaots