Majanduskomisjon

Komisjoni pädevusse kuulub eelarve, majandus- ja planeerimisküsimuste arutamine.

Esimees  Aigar Paas
Aseesimees  Arvi Umbleja
Liikmed  Lembit Luts
   Lembit Sikk
   Imre Paas
   Armo Raag
   Kermo Rannamäe