Lumelükkajad Misso piirkonnas

 

Misso alevik - Aavo Kukk 5304 7500
Tsiistre piirkond -
Arvi Umbleja 521 2409
Misso aleviku ümbruse ja Luhamaa piirkond -
Keit Kukk 525 6044

 

 

Rõuge valda teenindab Rõuge jäätmejaam

Rõuge valda teenindab Rõuge jäätmejaam, mis asub Rõuge alevikus katlamaja kõrval (Soojuse tn 4). Jaam on avatud teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval kell 8.00 – 16.00. Jäätmejaamas saavad Rõuge valla elanikud ära anda alljärgnevaid jäätmeliike:

1) paber ja kartong (20 01 01);

2) plastid (20 01 39);

3) metallid (20 01 40);

4) klaas (20 01 02);

5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);

6) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20

02 03);

7) puit (20 01 38);

8) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);

9) suurjäätmed (20 03 07);

10) sortimismääruse § 3 lõikes 2 nimetamata ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.

 

Kõigis kortermajades tekivad 1. jaanuaril korteriühistud

Uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus (KrtS) jõustub 1. jaanuril 2018. a. Pooltes Eesti kortermajades puuduvad korteriühistud. Kõigis majades korteriühistute loomisega tahab seadusandja parandada elamute haldamist ning kehtestada ühesugused valitsemisreeglid kõikide elamute suhtes. KrtS rakendub kõikides majades, kus on moodustatud korteriomandid.

Loe edasi...

Teeäärte niitmise hange

OÜ Misso haldus kuulutab välja hanke Misso valla kohalike teede äärsete suvise niitmise kohta.

Misso vald läheb 01.02.2017 üle korraldatud jäätmeveole!

Korraldatud jäätmevedu on selline jäätmemajanduse korraldus, kus jäätmeveoga liitunuks loetakse kõik veopiirkonna eluruumid ning äri-, teenindus- ja tootmispinnad.

Loe edasi...

Traktorite, liikurmasinate ja nende haagiste tehnoülevaatuse graafik 2017

18. aprill 
 09.00 Vastseliina teejaoskond
 09.40 Nopri farm
 11,20 Misso töökoda
 12.30 Ruusmäe töökoda

Loe edasi...

Pühapaigad korda? Jah, TEEME ÄRA!

Misso kirik ja kalmistu kellatorn on saanud endale ilusa välisilme kuid kiriku ümbruses ja kalmistul on palju oksi, lehti ning puid, mis vajaksid korrastamist. Kõik me soovime, et need pühapaigad oleksid hästi hoitud, puhtad ja korras.

6. mail „Teeme ära“ talgute raames korraldabki Misso Vallavalitsus sel aastal koristustalgud Misso kiriku juures ja Misso kalmistul. Kõik abilised on oodatud kell 10.00 Misso koolimaja juurde, kus toimub kogunemine. Kel võimalik, siis kaasa võtta töökindad ja reha.

Samuti toimub samal päeval ka tasuta prügivedu Misso vallas. Kell 12.00 hakkab Misso alevikus liikuma prügiauto ja kopp. Kõigil on võimalus kogunenud  rämps viia prügiauto peale.  Ohtlikuid jäätmeid (värvid, lakid jne) ja vanarauda prügiauto peale ei võta. Ohtlikud jäätmed ja pakendid saab tuua Misso katlamaja juurde. Alevist väljaspool elavad inimesed, peaksid oma soovist eelnevalt teada andma haldusjuhile.

Prügiauto tellimine ja täpsem info liikumise kohta Indrek Ülper 5145 313

Lisainfo postitakse jooksvalt facebooki https://www.facebook.com/events/1902601360008116/

Avalik kirjalik enampakkumine - ratastraktor T 150 koos virtsapütiga

OÜ Misso Haldus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel OÜ Misso haldusele kuuluva alljärgneva vara:
Ratastraktori T 150 (Rikkega - jahutusvedelik jookseb karterisse) koos Virtsapütiga. Esemed müüakse ainult koos, eraldi ei saa osta traktorit ega virtsapütti.
Müügijärgsed tingimused: Pakkumise võitja on kohustatud osutama fekaaliveo teenust Misso valla piires vähemalt 1 aasta.

Alghind 3000 (kolm tuhat) eurot.

Loe edasi...

Nutika elektritarbija valem: tark planeerimine

Nii nagu tunneme üha rohkem huvi oma tervisenäitajate, päevas käidud sammude ja tarbitud kalorite vastu, nii on tõusnud tarbijate seas huvi ka oma elektritarbimise näitajate ja võimaluste vastu oma energiakulusid vähendada. Ka Võrumaal on mobiilist oma elektritarbimist jälgivate tarbijate arv kasvanud aastaga 23 protsenti.

Loe edasi...