ARVAMUSE ANDMINE TULEVASE RÕUGE VALLA SÜMBOLITE – VAPI JA LIPU KOHTA

 

Ühinevate Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade haldusreformi juhtrühm otsustas panna avalikule väljapanekule loodava valla vapi ja lipu kavandi.

Arvamust saab avaldada töö „Vesi ja maa" kohta, mis sai heakskiidu Riigikantselei sümboolikanõunikult.

Oma arvamuse saavad avaldada ühinevate Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade rahvastikuregistrisse kantud vallaelanikud alates 16 eluaastast 26. septembrist kuni 1. oktoobrini 2017.a  eelnimetatud valdade raamatukogudes ja valdade kodulehel elektroonselt aadressil:  www.haanja.ee/vapid