11.−12. detsembril toimub rahvaküsitlus!

Ootame Misso valla elanikke avaldama arvamust Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemise kohta üheks omavalitsusüksuseks. Rahvaküsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud valimisõiguslikul elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Misso vallas.

Küsitlus toimub Misso rahvamajas (Misso alevik, Tsiistre tee 3, telefon 5302 8090):

pühapäeval, 11. detsembril kell 10−18

esmaspäeval, 12. detsembril kell 10−18

Kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

Isik, kes tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa tulla küsitluskohta, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb komisjonile või vallasekretärile esitada 12. detsembril 2016. a hiljemalt kella 15.00-ks.

Küsitlused toimuvad ainult küsitluspunktides, elektroonilist küsitlust ei toimu.