RAHVAKOOSOLEK

Hea Misso valla elanik! Kui sulle läheb korda, mis saab Misso vallast edasi, siis tule

HALDUSREFORMI TEEMALISELE RAHVAKOOSOLEKULE

27. juuli 2016 kell 17.00 Tsiistre Külakojas

27. juuli 2016 kell 19.00 Misso Rahvamajas

28. juuli 2016 kell 18.00 Luhamaa Külatares

Ühinemisläbirääkimiste dokumentidega tutvu paremal olevas menüüs.