Setomaa olukorra analüüs

Meie neli valda on püüdnud üheskoos parandada kohaliku elu kvaliteeti ja luua tingimusi positiivseks arenguks. Eriti intensiivseks muutus ühine tegutsemine 11 aastat tagasi. Üheskoos on saavutatud läbirääkimistes valitsusega lisarahastusi erinevateks investeeringuteks. Käivitunud on piirkonna inimeste jõuline koostöö erinevates valdkondades.

Üks ülesanne on olnud ka pidev monitoorimine, millised mõjud tegutsemisel on ning kas ollakse õigel teel. Piirkonna olukorda on analüüsitud alates 2005. aastast. See võimaldab võrrelda muutuste trende.

Siin on äsja valminud uuringu, mis on koostatud kõige värskemate kättesaadavate andmete põhjal. Uuring näitab, et positiivsed muutused on käivitunud, kuid tuleb veel edasi töötada. Rõõm on tõdeda, et meie piirkonna taandareng on pidurdunud, mis on Eesti üldiste suundumuste foonil väga hea tulemus.

Tervitustega

Margus Timmo