Ehitus ja planeerimine

Misso Maaelukeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 29.12.2014 otsusega nr 1-3/39 „Misso Maaelukeskuse detailplaneeringu“. Detailplaneeringu lahendusega on ette nähtud Riia mn 11 krundil olemasoleva peahoone rekonstreerimine ja laiendus ning selle teenindamiseks vajamineva maaküttesüsteemi rajamine. Materjalidega saab tutvuda siin: http://www.misso.ee/3/index.php/ehitus-ja-planeerimine-mainmenu-86/planeeringud-mainmenu-89

Haava maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Misso Vallavolikogu 29.12.2014 otsusega nr 1-3/38 algatati Haava maaüksuse detailplaneering (asukohaga Võru maakond, Misso vald, Napi küla, Haava kinnistu, katastritunnus 46801:002:0301 ja 46801:002:0302) ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Loe edasi...

Luhamaa Logistikakeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 09.01.2015 a otsusega nr 1-3/1 Misso vallas Missokülä külas Riia -- Pihkva mnt ääres asuval ca 28,2 ha suurusel jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alale - Misso metskond 10 (katastritunnus 46801:002:0460) ja Misso metskond 193 (katastritunnus 46801:001:0239) koostatud "Luhamaa Logistikakeskuse detailplaneeringu".

Loe edasi...

Luhamaa Logistikakeskuse detailplaneering

Misso Vallavalitsus korraldab 1. detsembrist – 31. detsembrini 2014. a „Luhamaa Logistikakeskuse detailplaneeringu“ avaliku väljapaneku.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 08.01.2015. a kell 14.00, Misso vallamaja saalis (Tsiistre tee 3).

Loe edasi...

Misso Maaelukeskuse detailplaneering

Misso Vallavalitsus korraldab 08. detsembrist – 21. detsembrini 2014. a „Misso Maaelukeskuse detailplaneeringu“ avaliku väljapaneku.

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 22.12.2014 a kell 15.00, Misso vallamaja saalis (Tsiistre tee 3).

Loe edasi...

Lehekülg 7 / 12