Ehitus ja planeerimine

Luhamaa Terminali detailplaneeringu eskiisi arutelu

19. novembril 2015 a kell 14:00 toimub Misso Vallamaja saalis (Tsiistre tee 3, Misso alevik) Luhamaa Terminali (asukohaga Võru maakond, Misso vald, Lütä küla) detailplaneeringu eskiisi arutelu.

اِقرأ المزيد...

Luhamaa Terminali DP algatamine

Misso Vallavolikogu 28.05.2015 otsusega nr 1-3/18 algatati Luhamaa Terminali detailplaneering (asukohaga Võru maakond, Misso vald, Lütä küla) ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

اِقرأ المزيد...

Teemaplaneeringu avalik väljapanek

Misso Vallavalitsus korraldab Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu (TP) ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku 27.04 – 24.05.2015.

اِقرأ المزيد...

Mäe-siksali maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu

Misso Vallavalitsus korraldab 20. märtsist – 03. aprillini 2015. a „Mäe-Siksali maaüksuse detailplaneeringu“ avaliku väljapaneku. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 08.04.2015 a kell 15.00, Misso vallamaja saalis (Tsiistre tee 3).

اِقرأ المزيد...

Nõmme kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

19. märtsil 2015 a kell 14 00 toimub Misso Vallamaja saalis (Tsiistre tee 3) Nõmme kinnistu detailplaneeringu (asukoht Misso vald, Kimalasõ küla, Nõmme kinnistu) eskiisi arutelu.

اِقرأ المزيد...

الصفحة 6 من 12