Ehitus ja planeerimine

Teemaplaneeringu avalik väljapanek

Misso Vallavalitsus korraldab Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu (TP) ning keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku 27.04 – 24.05.2015.

Loe edasi...

Mäe-siksali maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu

Misso Vallavalitsus korraldab 20. märtsist – 03. aprillini 2015. a „Mäe-Siksali maaüksuse detailplaneeringu“ avaliku väljapaneku. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 08.04.2015 a kell 15.00, Misso vallamaja saalis (Tsiistre tee 3).

Loe edasi...

Nõmme kinnistu detailplaneeringu eskiisi arutelu

19. märtsil 2015 a kell 14 00 toimub Misso Vallamaja saalis (Tsiistre tee 3) Nõmme kinnistu detailplaneeringu (asukoht Misso vald, Kimalasõ küla, Nõmme kinnistu) eskiisi arutelu.

Loe edasi...

Misso Maaelukeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 29.12.2014 otsusega nr 1-3/39 „Misso Maaelukeskuse detailplaneeringu“. Detailplaneeringu lahendusega on ette nähtud Riia mn 11 krundil olemasoleva peahoone rekonstreerimine ja laiendus ning selle teenindamiseks vajamineva maaküttesüsteemi rajamine. Materjalidega saab tutvuda siin: http://www.misso.ee/3/index.php/ehitus-ja-planeerimine-mainmenu-86/planeeringud-mainmenu-89

Haava maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Misso Vallavolikogu 29.12.2014 otsusega nr 1-3/38 algatati Haava maaüksuse detailplaneering (asukohaga Võru maakond, Misso vald, Napi küla, Haava kinnistu, katastritunnus 46801:002:0301 ja 46801:002:0302) ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Loe edasi...

Lehekülg 6 / 12