Ehitus ja planeerimine

Nõmme maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Misso Vallavalitsus korraldab 28. septembrist -- 12. oktoobrini 2015. a Nõmme maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu 13.10.2015 a kell 09.00, Misso vallamaja saalis (Tsiistre tee 3).

Loe edasi...

Uus infoportaal planeerimine.ee lihtsustab ruumilist planeerimist

Avati infoportaal planeerimine.ee, mis on abivahendiks kohalikele omavalitsustele, planeerijatele, arhitektidele ja erinevatele ametiasutustele, kes osalevad ruumilise planeerimise protsessis. Väärt infot saab ka tavakodanik või ettevõtja, kes soovib planeeringu alusel ehitama hakata. Portaal peaks oluliselt lihtsustama 1. juulist jõustunud planeerimisseaduse rakendamist.

Loe edasi...

Nõmme maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas oma 22.10.2015 a otsusega nr 1-3/34 "Nõmme maaüksuse detailplaneeringu". Planeeritav maa-ala paikneb Võru maakonnas Misso vallas Kimalasõ külas hajaasustusega piirkonnas ja hõlmab Nõmme maaüksuse (katastriüksuse tunnus 46801:003:0062) läänepoolsest osast ca 3,1 ha suurust maa-ala.

Loe edasi...

Luhamaa Terminali detailplaneeringu eskiisi arutelu

19. novembril 2015 a kell 14:00 toimub Misso Vallamaja saalis (Tsiistre tee 3, Misso alevik) Luhamaa Terminali (asukohaga Võru maakond, Misso vald, Lütä küla) detailplaneeringu eskiisi arutelu.

Loe edasi...

Luhamaa Terminali DP algatamine

Misso Vallavolikogu 28.05.2015 otsusega nr 1-3/18 algatati Luhamaa Terminali detailplaneering (asukohaga Võru maakond, Misso vald, Lütä küla) ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Loe edasi...

Lehekülg 5 / 12