Ehitus ja planeerimine

Luhamaa külaplatsi detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 17.05.2012. a otsusega nr 1-3/24 Misso vallas Määsi külas jätkuvalt riigi omandis olevale reformimata maale koostatud „Luhamaa külaplatsi detailplaneeringu“

Loe edasi...

HOONESTUSÕIGUSE SEADMISE KONKURSI TEADE

Misso Vallavalitsus kuulutab välja pakkumise Misso alevikus Riia mnt 36 elamumaa sihtotstarbega kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks 36 aastaks hinnaga 0,1 eurot/m².

Loe edasi...

Misso aleviku osa detailplaneeringu planeeringuala suurendati

Misso Vallavolikogu otsustas oma 17.11.2011 otsusega nr 1-3/31 suurendada 18.11.2010 otsusega nr 1-3/52 algatatud „Misso aleviku osa detailplaneeringu“ esialgset planeeringuala 3,6 ha võrra.

Loe edasi...

ERALA maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu

Misso Vallavalitsus kutsub huvilisi *11. septembril, 2013 kell 17.30* vallavalitsuse ruumides (Misso alevik, Tsiistre tee 3) toimuvale *ERALA maaüksuse* (katastritunnus 46801:002:0274) *detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustavale avalikule arutelule*.

Loe edasi...

Lehekülg 4 / 12