Ehitus ja planeerimine

Uuest ehitusseadustikust ja ehitisregistri andmete korrastamisest

1. juulist 2015. a. jõustus uus ehitusseadustik, mis toob kaasa mitmeid muudatusi ehitamises.

Loe edasi...

Mäe-Siksali maaüksuse detailplaneeringu korduv avalik väljapanek

Misso Vallavalitsus korraldab 30. juulist – 13. augustini 2015. a „Mäe-Siksali maaüksuse detailplaneeringu“ korduva avaliku väljapaneku.

Loe edasi...

Peremehetuks tunnistamine

Misso Vallavalitsuse 21.09.2015. a korraldustega nr 2.1-3/197 otsustati algatada Misso vallas Misso alevikus asuva kolme ehitise, teraviljaveski, elamu ja väravahoone, peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetlus. Misso Vallavalitsusele teadaolevalt väravahoone viimane omanik oli AS Mati, teiste hoonete omanikud puuduvad.

Loe edasi...

Peremehetuks tunnistamine

Misso Vallavalitsuse 16.04.2015. a korraldustega nr 2.1-3/83 otsustati algatada Misso vallas Misso alevikus asuva kolme ehitise  - kahe lauda ja ühe küüni - peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetlus. Hoonete teadaolev viimane omanik oli Misso sovhoos.

Loe edasi...

Luhamaa külaplatsi detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 17.05.2012. a otsusega nr 1-3/24 Misso vallas Määsi külas jätkuvalt riigi omandis olevale reformimata maale koostatud „Luhamaa külaplatsi detailplaneeringu“

Loe edasi...

Lehekülg 3 / 12