Ehitus ja planeerimine

Misso aleviku osa detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavalitsus annab Teile teada, et Misso Vallavolikogu kehtestas 03.12.2015 a otsusega nr 1-3/38 Misso vallas Misso alevikus asuval ca 30,6 ha suurusele reformimata maa-alale koostatud „Misso aleviku osa detailplaneeringu“.

اِقرأ المزيد...

Uuest ehitusseadustikust ja ehitisregistri andmete korrastamisest

1. juulist 2015. a. jõustus uus ehitusseadustik, mis toob kaasa mitmeid muudatusi ehitamises.

اِقرأ المزيد...

Mäe-Siksali maaüksuse detailplaneeringu korduv avalik väljapanek

Misso Vallavalitsus korraldab 30. juulist – 13. augustini 2015. a „Mäe-Siksali maaüksuse detailplaneeringu“ korduva avaliku väljapaneku.

اِقرأ المزيد...

Peremehetuks tunnistamine

Misso Vallavalitsuse 21.09.2015. a korraldustega nr 2.1-3/197 otsustati algatada Misso vallas Misso alevikus asuva kolme ehitise, teraviljaveski, elamu ja väravahoone, peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetlus. Misso Vallavalitsusele teadaolevalt väravahoone viimane omanik oli AS Mati, teiste hoonete omanikud puuduvad.

اِقرأ المزيد...

Peremehetuks tunnistamine

Misso Vallavalitsuse 16.04.2015. a korraldustega nr 2.1-3/83 otsustati algatada Misso vallas Misso alevikus asuva kolme ehitise  - kahe lauda ja ühe küüni - peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetlus. Hoonete teadaolev viimane omanik oli Misso sovhoos.

اِقرأ المزيد...

الصفحة 3 من 12