Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu materjalide avalik väljapanek

Meremäe ja Misso Vallavalitsused teatavad, et ajavahemikul 11. septembrist - 26. septembrini 2013. a toimub Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) programmi ja teemaplaneeringu lähteseisukohtade avalik väljapanek.

Avalikule väljapanekule järgnevalt toimuvad 3. oktoobril 2013. a KSH programmi ja teemaplaneeringu lähte­seisukohtade avalikud arutelud kell 13.00-15.00 Meremäe Vallavalitsuses (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla 65302) ning 16.00-18.00 Misso Vallavalitsuses (Võrumaa, Misso alevik, Tsiistre tee 3).

Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering ja selle KSH algatati ja lähteseisukohad kinnitati Meremäe Vallavolikogu 26.06.2013. a otsusega nr 25 ning Misso Vallavolikogu 23.05.2013. a otsusega nr 2.1-3/25. Strateegiliseks planeerimisdokumendiks on Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering (edaspidi TP), mille eesmärk on Setomaa ettevõtluskeskkonna ruumilise arengu ühtsete põhimõtete kujundamine. TP on aluseks kehtivate ning koostatavate üldplaneeringute täpsustamisel ja täiendamisel. KSH koostatakse TP elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste mõjude hindamiseks Misso, Mikitamäe, Värska ja Meremäe valla haldusterritooriumitel. KSH programmiga on selgitatud TP elluviimisega eeldatavalt kaasnevad mõjud keskkonnale. TP lähteseisukohtade ja KSH programmi koostamise ajal teadaoleva informatsiooni põhjal on eeldatud, et TP elluviimisega ei kaasne olulist piiriülest mõju. KSH programmis on kirjeldatud asutuste esitatud seisukohti, keda TP alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi TP vastu.

Meremäe valla haldusterritooriumil on TP koostamise algataja ja kehtestaja Meremäe Vallavolikogu, TP koostamise korraldaja on Meremäe Vallavalitsus (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla 65302; kontaktisik Triinu Vaab, tel 78 56 635, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

Misso valla haldusterritooriumil on TP koostamise algataja ja kehtestaja Misso Vallavolikogu, TP koostamise korraldaja on Misso Vallavalitsus (Võrumaa, Misso alevik, Tsiistre tee 3; kontaktisik Merle Anton, tel 53005399, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

TP koostaja ja KSH koostaja on Eesti Maaülikool (Kreutzwaldi 1a, 51014 Tartu; kontaktisik Tuuli Veersalu, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

TP lähteseisukohtade ja KSH programmiga saab tutvuda ajavahemikul 11. septembrist - 26. septembrini 2013. a Meremäe Vallavalitsuses (Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla 65302) tööpäeviti kella 8.00 – 16.00 ja Meremäe valla kodulehel ning Misso Vallavalitsuses (Võrumaa, Misso alevik, Tsiistre tee 3), tööpäeviti kella 8.00-16.30 (lõuna 12.00-12.30) ja Misso valla kodulehel.

KSH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 26. septembri tööpäeva lõpuni 2013. a kirjalikult Eesti Maaülikoolile(e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) või Meremäe Vallavalitsuse aadressil(Võrumaa, Meremäe vald, Meremäe küla 65302, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)ja Meremäe Vallavalitsuses kohapeal ning Misso Vallavalitsuse aadressil (Võrumaa, Misso alevik, Tsiistre tee 3, e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) ja Misso Vallavalitsuses kohapeal.