Luhamaa külaplatsi detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 17.05.2012. a otsusega nr 1-3/24 Misso vallas Määsi külas jätkuvalt riigi omandis olevale reformimata maale koostatud „Luhamaa külaplatsi detailplaneeringu“

(põhilahendus 19.03.2012, koostanud Misso Vallavalitsus).

Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Misso Vallavalitsuses tööajal (Tsiistre tee 3, 65000 Misso alevik, Misso vald, Võru maakond) ja Misso valla kodulehel (www.misso.ee).