Vetevana ja Alaotsa kinnistute ja nende lähiala osa detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamise teade

1) Planeerimisdokumendi nimetus ja eesmärk:


Detailplaneeringu eesmärgiks on Vetevana ja Alaotsa kinnistu kruntimine, ehituskeeluvööndi vähendamine, turismi- ja elamusihtotstarbega hoonete rajamiseks ehitusõiguse määramine, osaline maakasutuse sihtotstarbe muutmine, liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine, keskkonnakaitseliste abinõude ning vajalike kitsenduste määramine.
2) Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja:
Misso Vallavolikogu (Tsiistre tee 3, Misso alevik, Võru mk, tel 785 6144, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).
3) Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise tellija ja koostamise korraldaja:
Misso Vallavalitsus (Tsiistre tee 3, Misso alevik, Võru mk, tel 785 6144, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).
4) Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja:
Jaan Vene Projektbüroo OÜ (Haavaniidu, Haanja küla, Haanja 65101, Võru mk, tel 5176263, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).
5) Keskkonnamõju strateegilist hindamise teostaja:
Aeris OÜ (Nurme 45, Tartu linn (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., kontaktisik Lauri Joosu).
6) Strateegilise planeerimisdokumendi lähteseisukoha ja eskiislahendusega tutvumise aeg ja viis:
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahendusega on võimalik tutvuda Misso Vallavalitsuses  vallavalitsuse lahtioleku aegadel, lähtematerjalid on olemas paberkandjal ning kättesaadavad elektrooniliselt valla kodulehel. Informatsiooni võib küsida lisaks Misso Vallavalitsuse telefonil 78 56 142. Planeeringu koostamise ajal võib iga isik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta.
7) Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku aeg ja koht:
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga on võimalik tutvuda Misso Vallavalitsuses 2. –16. aprill, vallavalitsuse lahtioleku aegadel. Lisaks on võimalik keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga tutvuda Misso valla kodulehel.
8) Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste esitamise tähtaeg ja viis:
Ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste esitamise tähtaeg on 16. aprill 2012 ning ettepanekud, vastuväited ja küsimused tuleb esitada kirjalikult Misso Vallavalitsusele või Aeris OÜ-le, elektroonselt või lihtkirjaga.
9) Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku arutelu ning detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu toimumise aeg ja koht:
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi  ning detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub Misso Vallavalitsuses 19. aprill 2011. a. kell 17:00.
10) Piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus:
Detailplaneeringu rakendumisel tekkivat võimalikku piiriülest keskkonnamõju ei ole näha.