Misso aleviku osa detailplaneeringu planeeringuala suurendati

Misso Vallavolikogu otsustas oma 17.11.2011 otsusega nr 1-3/31 suurendada 18.11.2010 otsusega nr 1-3/52 algatatud „Misso aleviku osa detailplaneeringu“ esialgset planeeringuala 3,6 ha võrra.

Detailplaneeringu eesmärkidega ja planeeringuala suurendamise otsusega on võimalik tutvuda Misso valla kodulehel või Misso Vallavalitsuses kohapeal.