Luhamaa Logistikakeskuse detailplaneeringu kehtestamine

Misso Vallavolikogu kehtestas 09.01.2015 a otsusega nr 1-3/1 Misso vallas Missokülä külas Riia -- Pihkva mnt ääres asuval ca 28,2 ha suurusel jätkuvalt riigi omandis oleval maa-alale - Misso metskond 10 (katastritunnus 46801:002:0460) ja Misso metskond 193 (katastritunnus 46801:001:0239) koostatud "Luhamaa Logistikakeskuse detailplaneeringu".

Detailplaneeringuga muudetakse valla üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas. Detailplaneeringu lahendusega on ette nähtud rajada planeeringualale 19 äri- ja tootmismaa ning 1 liiklusmaa sihtostarbega kinnistu. Lisaks krundid veevarustusele ja alajaamadele.

Planeeringuga saab tutuvuda siin:

http://www.misso.ee/3/index.php/ehitus-ja-planeerimine-mainmenu-86/planeeringud-mainmenu-89