Misso Maaelukeskuse (aadress Misso alevik, Riia mnt 11) detailplaneeringu eskiisi arutelu

14. oktoobril 2014 a kell 14 00 Misso Vallamaja saalis (Tsiistre tee 3).


Detailplaneeringu põhieesmärk on rajatava Misso Maaelukeskuse maaküttesüsteemi rajamise võimaluste väljaselgitamine ja tingimuste seadmine. Tutvustatakse ka Misso Maaelukeskuse eelprojekti.

Lähteseisukohtade ja eskiislahendusega saate tutvuda Misso Vallavalitsuses või Misso valla kodulehel (www.misso.ee).