Infoks Eesti Posti teenuse kasutajatele, kes asuvad Misso alevikust kaugemal kui 5 km

Hajaasustusega piirkonnas asuva tarbija jaoks on olemas veelgi mugavam ja soodsam võimalus universaalse postiteenuse tarbimiseks.

Nimelt on Eesti Postil kohustus osutada universaalset postiteenust kasutaja elu- või asukohas, kui see asub lähimast postkontorist maapiirkonnas kaugemal kui 5 km. Selle nõude täitmiseks osutab Eesti Post universaalset postiteenust motokande teenuse raames. See on teenus, kus postiteenuse kasutaja saab postitöötaja eelneval päeval tellida oma elu- või asukohta universaalset postiteenust osutama, kusjuures tellimine (postitöötaja kohalesõit) on postiteenuse kasutaja jaoks tasuta. Maksma peab vaid tarbitud postiteenuse eest.