Alates 26 juunist 2017.a. on avatud Ettevõtjate võrkudega liitumise programm

Toetuse andmise eesmärgiks on leevendada ettevõtjale võrguga (elektri-, vee-ja kanalisatsiooni- või sidevõrk) liitumise kitsaskohti ning seeläbi kasvatada ettevõtja lisandväärtust ja luua uusi töökohti.

Programmi sihtpiirkond on Eesti, välja arvatud Tallinna linn koos piirnevate omavalitsustega ning Tartu linn. Programmist toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.

Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 100 000 eurot. Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 5000 eurot.

Taotleja omafinantseering peab moodustama vähemalt 40 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ja toetuse määr on kuni 60 protsenti abikõlblikest kuludest.

Sama ettevõtja võib taotleda toetust liitumiseks erinevate võrkudega, kui toetussumma kokku ei ületa toetuse maksimaalset suurust ning ehitamine erinevatel objektidel toimub abikõlblikkuse perioodi jooksul.

Programmist toetatakse võrguga liitumist või olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamist, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.

Abikõlblikud kulud on:

* liitumistasu – võrguettevõtja võetav tasu võrguga ühendamise eest;

* tingimuste muutmise tasu – võrguettevõtja võetav tasu tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest;

* võrguühenduse projekteerimise ja väljaehitamise kulud, tingimusel, et toetuse taotluse esitamise hetkeks ei ole sõlmitud kehtivat ehitus- või projekteerimislepingut, mille täitmise vahendeid soovitakse käesoleva määruse alusel taotleda.

Taotlusi esitatakse jooksvalt.

Tutvuge programmi  <https://www.riigiteataja.ee/akt/109062017012> määrusega ja  <http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2017/06/Vorkudega-liitumise-SK.pdf> seletuskirjaga.

Tutvuge  <http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2017/06/Ettev%C3%B5tja-v%C3%B5rkudega-liitumine_taotlusvorm-ver-1.pdf> taotlusvormiga.

Rohkem infot:  <http://www.eas.ee/teenus/vorguprogramm/> http://www.eas.ee/teenus/vorguprogramm/

Lisainfo ja taotluste nõustamine: Ivi Martens, tel 5349 7303, 786 8367, e-post:  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.