Rõuge valla valimiskomisjon tegi otsused valimistulemute osas.

1.Rõuge Vallavolikogu liikmete registreerimine

„Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse" § 68 lõike 1 ja 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste Rõuge valla valimistulemuste 16.10.2017. a protokolli alusel Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimiskomisjon otsustas 20.10.2017 registreerida Rõuge Vallavolikogu liikmed. Lisas pdf Volikogu liikmed.

2.Rõuge Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine


Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse" § 69 lõiked 1 ja 2 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimiskomisjon otsustas 20.10.2017 registreerida Rõuge Vallavolikogu valituks osutunud kandidaatide asendusliikmed. Lisas Pdf Asendusliikmed

3.Rõuge Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine


„Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse" § 70 lõike 1 ja 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste Rõuge valla erakondade ja valimisliitude võrdlusarvude tabeli alusel Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimiskomisjon otsustas 20.10.2017 registreerida Rõuge Vallavolikogu lisamandaadid. Lisas Pdf lisamandaadid