Valimised

Rõuge valla valimiskomisjon tegi otsused valimistulemute osas.

1.Rõuge Vallavolikogu liikmete registreerimine

„Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse" § 68 lõike 1 ja 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste Rõuge valla valimistulemuste 16.10.2017. a protokolli alusel Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimiskomisjon otsustas 20.10.2017 registreerida Rõuge Vallavolikogu liikmed. Lisas pdf Volikogu liikmed.

2.Rõuge Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine


Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse" § 69 lõiked 1 ja 2 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimiskomisjon otsustas 20.10.2017 registreerida Rõuge Vallavolikogu valituks osutunud kandidaatide asendusliikmed. Lisas Pdf Asendusliikmed

3.Rõuge Vallavolikogu lisamandaatide registreerimine


„Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse" § 70 lõike 1 ja 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste Rõuge valla erakondade ja valimisliitude võrdlusarvude tabeli alusel Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisel moodustuva Rõuge valla valimiskomisjon otsustas 20.10.2017 registreerida Rõuge Vallavolikogu lisamandaadid. Lisas Pdf lisamandaadid

Rõuge valla valimistulemused

Rõuge valla valimiskomisjon tegi 16. oktoobril 2017 Rõuge valla valimiskomisjonile üle antud hääletussedelite, valijate nimekirjade ning jaoskonnakomisjonide hääletustulemuste protokollide alusel kindlaks Rõuge valla volikogu valimise hääletamistulemused ja valimistulemused.

Loe edasi...

KOV volikogu valimised 2017 Setomaa vallas

Setomaa valla valimiskomisjon registreeris täna 8.09.2017  oktoobris 2017 toimuvateks Setomaa valla volikogu valimisteks alljärgnevad kandidaadid:

Loe edasi...

KOV volikogu valimised 2017 Rõuge vallas

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017.

Loe edasi...

Valimistulemused 2013

Misso valla valimistulemusi saate vaadata SIIT

Valimised 2013

Hiljemalt 01.08.2013  Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht, st elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil selles vallas või linnas.
Loe edasi...